Законодательство

PROGRAMUL NAŢIONAL pentru dezvoltarea culturilor nucifere pînă în anul 2020

Hotărîre cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere. Nr. 189 din  05.03.2001

REGULAMENTUL cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere

Legea Culturilor Nucifere. Nr. 658 din  29.10.1999 (Legea nucului)

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURI
 • PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI SĂDITOR.
 • ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII NOI
 • PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA PLANTAŢIILOR DE NUCI.
 • RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA NUCILOR.
 • VALORIFICAREA FRUCTELOR ŞI PRODUSELOR
 • DERIVATE DE NUC
 • MIJLOACELE PENTRU ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII
 • CULTURII NUCULUI
 • TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA
 • PLANTAŢIILOR  DE  NUCI
 • PROTECŢIA PLANTAŢIILOR ŞI PRODUCŢIEI DE NUCI.
 • RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
 • DISPOZIŢII FINALE

Portalul certificarii materialului saditor in Republica Moldova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *